9717EB9D-8E4A-43EE-8AE4-C66DF2ED8B6B.jpeg

1.คลิกเมนู > แจ้งลบประกาศ

2.กรอกฟอร์มเพื่อแจ้งลบประกาศ