9611CC44-FA8D-44B2-9F5B-F1F5BB93C91D.jpeg

1.คลิกเมนู > แจ้งลบประกาศ

2.กรอกฟอร์มเพื่อแจ้งลบประกาศ