93003C88-A8AB-4C74-A53E-74D7C0C1B4C0.jpeg

1.คลิกเมนู > แจ้งลบประกาศ

2.กรอกฟอร์มเพื่อแจ้งลบประกาศ