8C0D0987-B33F-43D0-A1CF-0DE9C0D638CE.jpeg

1.คลิกเมนู > แจ้งลบประกาศ

2.กรอกฟอร์มเพื่อแจ้งลบประกาศ