8B15B3E5-7990-45EA-8EFD-D8D42A4E1E8F.jpeg

1.คลิกเมนู > แจ้งลบประกาศ

2.กรอกฟอร์มเพื่อแจ้งลบประกาศ