787F4BFF-D3C7-4B0A-A25A-DF5858F4EE86.jpeg

1.คลิกเมนู > แจ้งลบประกาศ

2.กรอกฟอร์มเพื่อแจ้งลบประกาศ