6F61A4ED-D30D-477B-A1C8-A8896CB0EE30.jpeg

1.คลิกเมนู > แจ้งลบประกาศ

2.กรอกฟอร์มเพื่อแจ้งลบประกาศ