6B8F1ED5-12AA-49FA-91C9-C52FB2E0D58A.jpeg

1.คลิกเมนู > แจ้งลบประกาศ

2.กรอกฟอร์มเพื่อแจ้งลบประกาศ