61E56A6F-4EAC-47FF-B15D-A33AE6B38F75.jpeg

1.คลิกเมนู > แจ้งลบประกาศ

2.กรอกฟอร์มเพื่อแจ้งลบประกาศ