5E8A22E1-E6E7-499A-9BAC-EE84A870F0E4.jpeg

1.คลิกเมนู > แจ้งลบประกาศ

2.กรอกฟอร์มเพื่อแจ้งลบประกาศ