5E5C6C1C-7D4A-4968-B70E-0C45BB9D56CF.jpeg

1.คลิกเมนู > แจ้งลบประกาศ

2.กรอกฟอร์มเพื่อแจ้งลบประกาศ