58BE7B5C-1C8E-426D-84CD-95B6E2BEC6C9.jpeg

1.คลิกเมนู > แจ้งลบประกาศ

2.กรอกฟอร์มเพื่อแจ้งลบประกาศ