4F14755C-B546-4A5F-B7CA-0E22F3D42FAD.jpeg

1.คลิกเมนู > แจ้งลบประกาศ

2.กรอกฟอร์มเพื่อแจ้งลบประกาศ