4E4C9C4B-51BC-4DDD-96C5-D5CFCD7F677C.jpeg

1.คลิกเมนู > แจ้งลบประกาศ

2.กรอกฟอร์มเพื่อแจ้งลบประกาศ