4D1C2BB8-F95D-4A7E-A57A-E99B4BD4E783.jpeg

1.คลิกเมนู > แจ้งลบประกาศ

2.กรอกฟอร์มเพื่อแจ้งลบประกาศ