497C17A2-5B6B-46D1-9FA2-BD17E9B4D95A.jpeg

1.คลิกเมนู > แจ้งลบประกาศ

2.กรอกฟอร์มเพื่อแจ้งลบประกาศ