41A22C85-49E1-45CE-A0C2-A8A6CB20E34F-1.jpeg

1.คลิกเมนู > แจ้งลบประกาศ

2.กรอกฟอร์มเพื่อแจ้งลบประกาศ