3B9BF9BA-1FE8-409D-A0C7-F883DBE9D5CC.jpeg

1.คลิกเมนู > แจ้งลบประกาศ

2.กรอกฟอร์มเพื่อแจ้งลบประกาศ