38D8C442-81D2-485E-AC1D-D8F4B028B28A.jpeg

1.คลิกเมนู > แจ้งลบประกาศ

2.กรอกฟอร์มเพื่อแจ้งลบประกาศ