2BA2D694-C708-4B1B-8B7C-39D74D5E2FEB.jpeg

1.คลิกเมนู > แจ้งลบประกาศ

2.กรอกฟอร์มเพื่อแจ้งลบประกาศ