2B45663E-D90D-4C5A-B616-07D8E7A713D8.jpeg

1.คลิกเมนู > แจ้งลบประกาศ

2.กรอกฟอร์มเพื่อแจ้งลบประกาศ