1D9B68F9-EF1A-49D6-BD20-F06B3A61FA12.jpeg

1.คลิกเมนู > แจ้งลบประกาศ

2.กรอกฟอร์มเพื่อแจ้งลบประกาศ