1D977F3A-78E8-4BB1-B8CB-7B3B7A4DDC23-1.jpeg

1.คลิกเมนู > แจ้งลบประกาศ

2.กรอกฟอร์มเพื่อแจ้งลบประกาศ