1B1A2A26-5B39-40F5-96E0-F7E3AA8E30BE.png

1.คลิกเมนู > แจ้งลบประกาศ

2.กรอกฟอร์มเพื่อแจ้งลบประกาศ