17A3176F-62B0-4FBF-8C6D-B517C2A1C88B.jpeg

1.คลิกเมนู > แจ้งลบประกาศ

2.กรอกฟอร์มเพื่อแจ้งลบประกาศ