009EB47C-F0D5-4BDE-9C7A-7EA3FA03D7CC.png

1.คลิกเมนู > แจ้งลบประกาศ

2.กรอกฟอร์มเพื่อแจ้งลบประกาศ