1. Ig ten.txn

ชื่อ-สกุล : Sippanon

มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คณะ :

เพศ : ชาย

ชั้นปี :

รหัสหอ : 16306

หอ : เล็งเคฟไว้

นิสัยตนเอง :

นิสัยเมทที่ต้องการ :

ราคาห้อง (แบบหารแล้ว) : -+6000

ค่าสัญญา :

เพื่อความปลอดภัยจากมิจฉาชีพหรือการฉ้อโกงให้ RESTTWIN เป็นตัวกลางในการชำระเงินค่าสัญญา ติดต่อ Line : @resttwin (มี@)

สอบถามเพิ่มเติม / สนใจจองห้องนี้

ส่งลิ้งค์ห้องที่สนใจหรือแคปรูปภาพมาแจ้งทาง Line : @resttwin (มี@)

ตัวอย่าง

ตัวอย่าง

1.คลิกเมนู > แจ้งลบประกาศ

2.กรอกฟอร์มเพื่อแจ้งลบประกาศ