ชื่อ-สกุล : ธาริดา แก้วสาระภูมิ

มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ

คณะ : วิทยาศาสตร์ประยุกต์

เพศ : หญิง

ชั้นปี : 3

รหัสหอ : 22896

หอ : ยังไม่มี แต่ดูไว้แล้ว

นิสัยตนเอง :

นอนไม่ดึกมาก ทำกับข้าวได้ พูดคุยได้พร้อมปรับตัว ไม่เอาเปรียบ

นิสัยเมทที่ต้องการ :

ขอคนไม่มีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายร่วมกัน สะอาด ปรับตัวได้

ราคาห้อง (แบบหารแล้ว) : ขอไม่เกิน3200

ค่าสัญญา :

เพื่อความปลอดภัยจากมิจฉาชีพหรือการฉ้อโกงให้ RESTTWIN เป็นตัวกลางในการชำระเงินค่าสัญญา ติดต่อ Line : @resttwin (มี@)

สอบถามเพิ่มเติม / สนใจจองห้องนี้

ส่งลิ้งค์ห้องที่สนใจหรือแคปรูปภาพมาแจ้งทาง Line : @resttwin (มี@)

ตัวอย่าง

ตัวอย่าง

1.คลิกเมนู > แจ้งลบประกาศ

2.กรอกฟอร์มเพื่อแจ้งลบประกาศ