ขายสัญญาหอพัก HAUS TU1 ปี
เข้าอยู่ได้เดือนสิ่ง
หาเลยค่ะ
ตึกรวม ชั้น1 ช่วงสิงหา-มกราค่า
ห้อง4900/เดือน
หลังจากนั้น6เดือนหลัง จะเดือนละ 7900

ชื่อ-สกุล : ลลิตา ทวีโชคถาวรสกุล

มหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะ: ศิลปศาสตร์

ชั้นปี:

รหัสสัญญา: 6659

หอ: Haus TU

ค่าสัญญา : 21,000

จองสัญญา

* โปรดมั่นใจก่อนจอง หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนจองได้ Line: @resttwin
1.คลิกเมนู > แจ้งลบประกาศ

2.กรอกฟอร์มเพื่อแจ้งลบประกาศ