AD1700A3-81AA-45C7-9C2C-D9C5A272D5A8.jpeg

1.คลิกเมนู > แจ้งลบประกาศ

2.กรอกฟอร์มเพื่อแจ้งลบประกาศ