FF0F4B70-B4BB-425B-AA19-B2F666F80D26.jpeg

1.คลิกเมนู > แจ้งลบประกาศ

2.กรอกฟอร์มเพื่อแจ้งลบประกาศ