ขายสัญญาหอ Sunta

สามารถเข้าอยู่ได้เดือน กรกฎาคม-สิงหาคม

เตียงเดี่ยว 6 ฟุต

ค่าห้อง 4,800บาทต่อเดือน **2เดือนสุดท้ายลดค่าห้อง50%

ค่าไฟหน่วย7บาท / ค่าน้ำเหมา5หน่วย 150บาท

ตึก2 ชั้น6 หันหน้าเข้า the chan

ชื่อ-สกุล : ภัทรกร แก้วอรุณ

มหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะ: วิศวกรรมศาสตร์

ชั้นปี:

รหัสสัญญา: 4114

หอ: Sunta

ค่าสัญญา : 14,000 บาท

จองสัญญา

* โปรดมั่นใจก่อนจอง หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนจองได้ Line: @resttwin