E937A614-EFFE-4ADC-BCF6-B0E77B0A5A8D.jpeg

1.คลิกเมนู > แจ้งลบประกาศ

2.กรอกฟอร์มเพื่อแจ้งลบประกาศ