ค่าหอเดือนละ 4,900

ค่าน้ำหน่วยละ 30

ค่าไฟหน่วยละ 7

รวม

– ไมโครเวฟ พัดลม ราวตากผ้า

 

ชื่อ-สกุล : ธัญวรัตน์ ยิ้มดี

มหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะ: วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

ชั้นปี:

รหัสสัญญา: 2539

หอ: เดอะชาญ

ค่าสัญญา : 25,000

จองสัญญา

* โปรดมั่นใจก่อนจอง หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนจองได้ Line: @resttwin