1A5953C5-D17F-4E6F-9DE1-9E1E6E894C8C.jpeg

1.คลิกเมนู > แจ้งลบประกาศ

2.กรอกฟอร์มเพื่อแจ้งลบประกาศ