ขายสัญญา The charn ราคา 24,000 บาท

เข้าอยู่ได้เดือนกรกฎาคม

ห้องอยู่ตึก B ชั้น 8 ฝั่งซันต้า

ออกค่าทำความสะอาดและค่าเปลี่ยนสัญญาให้

มีของแถมให้ เช่น ทีวี ชั้นวางของ

เตียงคู่ 3.5 ฟุต 2 เตียง

ค่าห้องเดือนละ 4900 บาท

ค่าน้ำหน่วยละ 30 บาท ค่าไฟหน่วยละ 6 บาท

 

 

ชื่อ-สกุล : กานดา แดงพงษ์

มหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะ: สังคมวิทยา

ชั้นปี:

รหัสสัญญา: 4035

หอ: The charn

ค่าสัญญา : 24,000 บาท

จองสัญญา

* โปรดมั่นใจก่อนจอง หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนจองได้ Line: @resttwin