ขายสัญญา The charn 25000 ถ้าสนใจจริงๆลดค่าสัญญาได้ค่ะ

*พร้อมเข้าอยู่เดือนกค*

  • ชั้น 7 ตึก a ห้องมุม
  • ห้องเตียงเดี่ยว 6 ฟุต
  • ค่าเช่าเดือนละ 4900
  • ค่าน้ำหน่วยละ 30  ไฟหน่วยละ 6
  • ค่า wifi เดือนละ 300

ชื่อ-สกุล : อักษรจัญธ์ สุทธินนท์

มหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะ: ศิลปศาสตร์

ชั้นปี:

รหัสสัญญา: 3957

หอ: The charn

ค่าสัญญา : 25000

จองสัญญา

* โปรดมั่นใจก่อนจอง หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนจองได้ Line: @resttwin