ห้องติดลิฟต์เป็นฝั่งที่โดนแดดน้อยเย็นสบายแม้ไม่เปิดแอร์

  • ห้อง 7000/เดือน
  • อยู่ฝั่งชาย
  • ชั้น 14 อากาศดีสุดๆ

ชื่อ-สกุล : กุลวรางค์ ศรีพุทธิรัตน์

มหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะ: วิศวกรรมศาสตร์

ชั้นปี:

รหัสสัญญา: 2512

หอ: Citypark

ค่าสัญญา : 17000

จองสัญญา

* โปรดมั่นใจก่อนจอง หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนจองได้ Line: @resttwin