The chic หอเปิดใหม่เพิ่งสร้างเสร็จ

ค่าห้อง 5,500/เดือน

เน็ตฟรี 1 ปี

ค่าไฟ 7 บาท/1 ยูนิต

ค่าน้ำ 30 บาท ขั้นต่ำ 200

ไม่มีค่าส่วนกลาง

-ห้องเตียงเดี่ยว 5 ฟุต

-ซิงค์ล้างจาน

-ตู้เก็บรองเท้า

-โต้ะอ่านหนังสือ

 

 

ชื่อ-สกุล : วีรวัฒน์ วงศ์สิกุล

มหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะ: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชั้นปี:

รหัสสัญญา: 6408

หอ: The chic

ค่าสัญญา : 12,000

จองสัญญา

* โปรดมั่นใจก่อนจอง หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนจองได้ Line: @resttwin
1.คลิกเมนู > แจ้งลบประกาศ

2.กรอกฟอร์มเพื่อแจ้งลบประกาศ