EED45EAF-D4ED-40CF-A6C4-B4DFE10C58E1.jpeg

1.คลิกเมนู > แจ้งลบประกาศ

2.กรอกฟอร์มเพื่อแจ้งลบประกาศ