The muse ห้องสูท style loft ตึกB ชั้น8

ชื่อ-สกุล : เสฎฐวุฒิ ตุนาค

มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

หอ : The muse

วันที่หมดระยะสัญญา : 30 มิถุนายน 2566

ค่าสัญญา : 17,000

ค่าเปลี่ยนชื่อสัญญา : 0

เพื่อความปลอดภัยจากมิจฉาชีพหรือการฉ้อโกงให้ RESTTWIN เป็นตัวกลางในการชำระเงินค่าสัญญา ติดต่อ Line : @resttwin (มี@)

สอบถามเพิ่มเติม / สนใจจองห้องนี้

ส่งลิ้งค์ห้องที่สนใจหรือแคปรูปภาพมาแจ้งทาง Line : @resttwin (มี@)

ตัวอย่าง

ตัวอย่าง

1.คลิกเมนู > แจ้งลบประกาศ

2.กรอกฟอร์มเพื่อแจ้งลบประกาศ