C9AAC12A-09D8-44B1-B7DF-D878D59F2BD8.jpeg

1.คลิกเมนู > แจ้งลบประกาศ

2.กรอกฟอร์มเพื่อแจ้งลบประกาศ