ขายสัญญา Sunta ตึก 1 (ฝั่งหญิง)

– ห้อง 4800/เดือน ชั้น 6

– ห้องหันไป hiso

– ค่าไฟ 7 บาท

– ค่าน้ำเหมาจ่าย 150/เดือน

– เตียง 3.5 ฟุต 2 เตียง

– มีโต๊ะเขียนหนังสือ – เกาอี้ 2 ชุด

ชื่อ-สกุล : นฤนดา จันวงศ์

มหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะ: วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

ชั้นปี:

รหัสสัญญา: 2493

หอ: Sunta ตึก 1 (หญิง)

ค่าสัญญา : 11,000

จองสัญญา

* โปรดมั่นใจก่อนจอง หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนจองได้ Line: @resttwin