• ห้องอยู่ตึก A ชั้น 2
  • ระเบียงอยู่ฝั่งดีคอนโด แดดเช้า ไม่ร้อน
  • เตียงเดี่ยว 6 ฟุต
  • มีของแถมให้มากมาย
  • สามารถอยู่ได้เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไป
  • หอรายเดือน เดือนละ 4900
  • ค่าไฟหน่วยละ 6 บาท
  • ค่าน้ำหน่วยละ 30 บาท (คิดราคาตามใช้จริง)

ชื่อ-สกุล : ธนกร สกุลชิต

มหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะ: สหเวชฯ

ชั้นปี:

รหัสสัญญา: 3784

หอ: The charn

ค่าสัญญา : 25000

จองสัญญา

* โปรดมั่นใจก่อนจอง หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนจองได้ Line: @resttwin