ขายสัญญา 1 ปี หอซันต้า  (อยู่ครบสัญญาได้คืน 10,000) พร้อมเข้าอยู่วันที่ 1 เดือนสิงหา

ห้องฝั่งแดดเช้า ตึก 1 หญิงล้วน ชั้นสี่ ตากผ้าได้ค่า

*สนใจเข้าอยู่แค่หกเดือน ไม่ต้องเสียค่าสัญญาเสียแค่ค่าห้อง 4,320 บาท จาก 4,800 บาท

ชื่อ-สกุล : จิรัชญา ชมพัฒนา

มหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะ: พาณิชยศาสตร์และกาบัญชี

ชั้นปี:

รหัสสัญญา: 6310

หอ: ซันต้า

ค่าสัญญา : 6,000

จองสัญญา

* โปรดมั่นใจก่อนจอง หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนจองได้ Line: @resttwin
1.คลิกเมนู > แจ้งลบประกาศ

2.กรอกฟอร์มเพื่อแจ้งลบประกาศ