📍ขายสัญญาหอU-houseติดกับU-village
ค่าเช่า 7,000/m
ค่าน้ำ 38
ค่าไฟ 7
ค่าสัญญา 14,000+6000*
=20,000

*6,000 ค่าประกันคุณได้คืนจากหอหลังหมดสัญญา
*1,200 ค่าทำความสะอาดห้องหักจากค่าประกัน7,200 เราออก

 

ชื่อ-สกุล : ชลธิชา อินทะชัย

มหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะ: ศิลปศาสตร์ (ประวัติศาตร์)

ชั้นปี:

รหัสสัญญา: 6289

หอ: U-house

ค่าสัญญา : 20,000

จองสัญญา

* โปรดมั่นใจก่อนจอง หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนจองได้ Line: @resttwin
1.คลิกเมนู > แจ้งลบประกาศ

2.กรอกฟอร์มเพื่อแจ้งลบประกาศ