สัญญาหอ ทวินทาวน์ ฝั่งหญิง
ชั้น 7 หันหน้าเข้ายู
•ค่าเช่าเดือนละ 5,300 บาท
-ค่าน้ำหน่วยละ 6 บาท ค่าไฟหน่วยละ 35 บาท

ชื่อ-สกุล : สุดารัตน์ บัวเทศ

มหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะ: Siit tu

ชั้นปี:

รหัสสัญญา: 1676

หอ: Twin town

ค่าสัญญา : 16,800

จองสัญญา

* โปรดมั่นใจก่อนจอง หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนจองได้ Line: @resttwin