B0C32A6C-05C2-4CA0-9F9D-C1EF052A9B72.jpeg

1.คลิกเมนู > แจ้งลบประกาศ

2.กรอกฟอร์มเพื่อแจ้งลบประกาศ