2.7m×4.5m

ชื่อ-สกุล : ธีรภัทร จรูญรักษ์

มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ

รหัสสัญญา : 16314

หอ : บ้านวงศ์สว่าง

วันที่หมดระยะสัญญา : 18 มิถุนายน 2566

ค่าสัญญา : 5500

ค่าเปลี่ยนชื่อสัญญา : -

สอบถามเพิ่มเติม / สนใจจองห้องนี้

ส่งลิ้งค์ห้องที่สนใจหรือแคปรูปภาพมาแจ้งทาง Line : @resttwin (มี@)

ตัวอย่าง

ตัวอย่าง

1.คลิกเมนู > แจ้งลบประกาศ

2.กรอกฟอร์มเพื่อแจ้งลบประกาศ