77B2E5DE-D5CC-4F6A-AD10-B24F70B4CD91.jpeg

1.คลิกเมนู > แจ้งลบประกาศ

2.กรอกฟอร์มเพื่อแจ้งลบประกาศ